MiMowa.pl

Kappacyzm i gammacyzm

MiMowa

Kappacyzm i gammacyzm
Kappacyzm i gammacyzm to część serwisu MiMowa zawierająca gry i ćwiczenia logopedyczne dla dzieci, które wspomagają i uatrakcyjniają specjalistyczną terapię tych właśnie wad wymowy. Kappacyzm (inaczej kekanie) polega na nieprawidłowej wymowie głosek: k, ki, zaś gammacyzm - na nieprawidłowej wymowie głosek: g, gi, h, hi. Wyróżniamy następujące rodzaje kappacyzmu i gammacyzmu: właściwy (zwarcie krtaniowe, w rezultacie którego powstają brzmienia zbliżone do: k, ki oraz g, gi), parakappacyzm lub paragammacyzm (zamiana głosek: k, ki na t, ti oraz zamiana głosek: g, gi, h na d, di, t), mogikappacyzm lub mogigammacyzm (opuszczanie głosek: k, ki oraz g, gi, h, hi). Dla wywołania głoski k często wystarczy przytrzymać czubek języka i mówić t, ta, to, te, tu. Gdy pojawi się właściwy dźwięk, można przejść do ćwiczeń utrwalająch. Najpierw trenujemy wymowę w sylabach, potem w wyrazach - kolejno w nagłosie, śródgłosie i wygłosie - a na końcu w zdaniach. Po wywołaniu i utrwaleniu k, głoska g pojawia się zwykle samoistnie. Gry logopedyczne w serwisie MiMowa przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mogą być one wykorzystywane przez rodziców, opiekunów, nauczycieli i logopedów, nie tylko do terapii wad wymowy ale również do wspomagania wszechstronnego rozwoju najmłodszych. Dodatkowo każdej grze towarzyszą różnorodne ćwiczenia do wydrukowania w formie pliku pdf. Stanowią one niezwykle atrakcyjne - zarówno pod względem merytorycznym jak i wizualnym, narzędzie do pracy z najmłodszymi również poza monitorem komputera.

Aby w pełni skorzystać z możliwości strony MiMowa.pl zainstaluj Adobe Flash Player.

Ćwiczenia logopedyczne: