MiMowa.pl

Reranie

MiMowa

Reranie
Reranie to część serwisu MiMowa zawierająca gry i ćwiczenia logopedyczne dla dzieci, które wspomagają i uatrakcyjniają specjalistyczną terapię tej właśnie wady wymowy. Reranie (inaczej rotacyzm) polega na nieprawidłowej wymowie głoski r. W zależności od miejsca zmiany artykulacji głosek wyróżniamy następujące rodzaje rerania: języczkowe, wargowe, międzyzębowe, policzkowe, podniebienne, gardłowe, nosowe, boczne, krtaniowe, językowo-wargowe, językowo-boczne, świszczące. Terapię tej wady rozpoczynamy od gimnastyki języka i warg. Aby uzyskać prawidłowe brzmienie r, najczęściej stosujemy przekształcenia dźwięków t, d, l w różnego rodzaju połączeniach. Gdy uda nam się wywołać r, możemy przejść do ćwiczeń utrwalających dźwięk. Najpierw trenujemy go w zbitkach spółgłoskowych tr, dr, potem w sylabach, wyrazach i zdaniach. Ćwiczymy kolejno nagłos, śródgłos i wygłos. Gry logopedyczne w serwisie MiMowa przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mogą być one wykorzystywane przez rodziców, opiekunów, nauczycieli i logopedów, nie tylko do terapii wad wymowy ale również do wspomagania wszechstronnego rozwoju najmłodszych. Dodatkowo każdej grze towarzyszą różnorodne ćwiczenia do wydrukowania w formie pliku pdf. Są to niezwykle atrakcyjne - zarówno pod względem merytorycznym jak i wizualnym, pomoce logopedyczne do pracy z najmłodszymi również poza monitorem komputera.

Aby w pełni skorzystać z możliwości strony MiMowa.pl zainstaluj Adobe Flash Player.

Ćwiczenia logopedyczne: