MiMowa.pl

Gołębie

MiMowa / Reranie

Gołębie

Gołębie to gra logopedyczna, w której ćwiczymy poprawną wymowę głoski „R” w wygłosie. Polega ona na klikaniu na gołębie tak, by powtórzyć wyśpiewywaną przez nie melodię. W tym celu należy zapamiętać kolejność i brzmienie odtwarzanych stopniowo odgłosów gruchania. Gra może być przeznaczona dla najmłodszych dzieci, gdyż zawiera nagranie lektorskie i nie wymaga umiejętności czytania. Dziecko powinno głośno i wyraźnie powtarzać za lektorem zbitkę spółgłoskową „GRR”. Oprócz terapii rerania, zabawa ta jest równocześnie świetnym ćwiczeniem pamięci i sprawdzianem słuchu, dlatego bawić się w nią mogą wszyscy, nie tylko osoby z problemami wymowy. Dodatkowo grze towarzyszą ćwiczenia do wydrukowania w formie pliku pdf. Stanowią one niezwykle atrakcyjne - zarówno pod względem merytorycznym jak i wizualnym, narzędzie do pracy z najmłodszymi również poza monitorem komputera.