MiMowa.pl

Seplenienie

MiMowa

Seplenienie
Seplenienie to część serwisu MiMowa zawierająca gry i ćwiczenia logopedyczne dla dzieci, które wspomagają i uatrakcyjniają specjalistyczną terapię tej właśnie wady wymowy. Seplenienie (inaczej sygmatyzm) polega na nieprawidłowej wymowie głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź. W zależności od miejsca zmiany artykulacji głosek wyróżniamy następujące rodzaje seplenienia: międzyzębowe, przyzębowe, wargowo-zębowe, boczne, nosowe, krtaniowe, świszczące, wargowe oraz podniebienne. Terapię tej wady rozpoczynamy od gimnastyki buzi i języka. Następnie, pokazując prawidłowe ułożenie artykulatorów, próbujemy wywołać głoskę. Gdy nam się to uda, możemy przejść do ćwiczeń utrwalających dźwięk. Najpierw dokładamy do niego samogłoski. Potem ćwiczymy wymowę w wyrazach - początkowo w nagłosie, następnie w śródgłosie i na końcu w wygłosie. Ostatnim krokiem jest utrwalenie prawidłowego brzmienia głoski w całych zdaniach. Gry logopedyczne w serwisie MiMowa przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mogą być one wykorzystywane przez rodziców, opiekunów, nauczycieli i logopedów, nie tylko do terapii wad wymowy ale również do wspomagania wszechstronnego rozwoju najmłodszych. Dodatkowo każdej grze towarzyszą różnorodne ćwiczenia do wydrukowania w formie pliku pdf. Stanowią one niezwykle atrakcyjne - zarówno pod względem merytorycznym jak i wizualnym, pomoce logopedyczne do pracy z najmłodszymi również poza monitorem komputera.

Aby w pełni skorzystać z możliwości strony MiMowa.pl zainstaluj Adobe Flash Player.

Ćwiczenia logopedyczne: